Skip to content

 

می توانی از پیش وقت مشاوره از راه دور بگیری. مشاورهای ما شما را راهنمایی می کنند، مثلاً درباره بود و باش ، کارکردن، درس خواندن، سرگرمی و سوالات مربوط به خدمات اجتماعی و تداوی.

خدمات مجانی و برای همه آزاد است.

 

وقت بگیر

وقت بگیر

به صورت تلفنی

0405839874

دوشنبه ها ساعت 15:30-19:00

پنج شنبه ها ساعت 15:30-19:00

 می توانی به مشاور هم زبانت تلفن بزنی.یا می توانی از پیش وقت بگیری. اگر وقت گرفته ای، مشاور در وقتی که گرفته ای به شما تلفن میزند.

مشاوران اینفو لانگو فقط با کسانی که خط تلفن فنلاندی داشته باشند و از قبل وقت گرفته باشند، تماس میگیرند.

به صورت ویدیویی با اسکایپ بوسیله گوشی تلفن یا با کامپیوتر. 

اول وقت بگیر. برنامه اسکایپ را روی کامپیوترت لازم داری. مشاور برایت دعوت روان می کند. در وقتی که گرفته ای فقط لازم است که لینک را بزنی و با این کار میتوانی با مشاور گپ بزنی.

.