Skip to content

Info-Lango چیست؟

Info-Lango

مشاوره چندزبانه از راه دور است برای کسانی که در فنلاند زندگی می کنند.

 از

Info-Lango

به شما راهنمایی داده می شود درباره بود و باش ، کارکردن، درس خواندن، سرگرمی و سوالات مربوط به خدمات اجتماعی و تداوی. مشاوره به چند زبان مختلف داده می شود.

 

خدمات مجانی است و برای همه آزاد است.

 

مشاوره از راه دور یعنی به شما مشورت داده می شود:

به صورت تلفنی

0405839874

دوشنبه ها ساعت 15:30-19:00

پنج شنبه ها ساعت 15:30-19:00 

 می توانی به مشاور هم زبانت تلفن بزنی.یا می توانی از پیش وقت بگیری. اگر وقت گرفته ای، مشاور در وقتی که گرفته ای به شما تلفن میزند.

مشاوران اینفو لانگو فقط با کسانی که خط تلفن فنلاندی داشته باشند و از قبل وقت گرفته باشند، تماس میگیرند.

 

به صورت ویدیویی با اسکایپ بوسیله گوشی تلفن یا با کامپیوتر. 

اول وقت بگیر. برنامه اسکایپ را روی کامپیوترت لازم داری. مشاور برایت دعوت روان می کند. در وقتی که گرفته ای فقط لازم است که لینک را بزنی و با این کار میتوانی با مشاور گپ بزنی.