Skip to content

Waxaad ballansan kartaa ka hor waqtiga taageero bixinta. la taliyayaasheena ayaa ka hagi doona  sida guryaha, shaqada, waxbarashada, waqtiga firaaqada ama bulshada iyo arrimaha la xiriira caafimaadka.

Adeegu waa bilaash una furan dhamaan.

Balan qabso

Balan qabso

qaab telefoonka

tel 040 547 1434

Talaado kasta laga bilaabo 4pm ilaa 6galabnimo

Jimco kasta saacadda 14:30 - 16:00

Waad wici kartaa la taliyaha luqadaada AMA  Xili hore ballan waad qabsan kartaa. Haddii aad qabsatay waqti, talobixiyaha kuso wacayo waqtiga lagu heshiiyey.

qaab video lagu so maraayo,  Skype  computerkaaga ama telefoonka  smart

marka hore ballan qabso. Waxaad u baahan tahay inaad hesho qalabka Skype. Talobixiyaha asaga ku so diri doono dalab, Wakhtigii la ballamay, kaliya waxadaad u baahan tahay in aad riixdo qoralka, markaas waxaa la shekesan kartaa oo aad la hadli kartaa la taliyaashaada.