Skip to content

Waa maxay Info-Lango?

Info-Lango waa luqado badan oo lagu caawinaayo dadka.

Info-lango waxaad ka helysaa caawimaad tusaale, sida guryaha, shaqada, waxbarashada, wakhtiga firaaqada, iyo weliba su,aalaha la xiriira bulshada iyo caafimaadka. Talada waxaa lagu bixiyaa luqado badan oo kala duwan.
Adeegu waa bilaash u furan dhamaan.

 

: Adeega taageraha fog, waxa loola jeeda. in aad hesho talooyin sida

 

Qaab telefoonka

tel 040 547 1434

Talaado kasta laga bilaabo 4pm ilaa 6galabnimo

Jimco kasta saacadda 13:30 - 16:30

Waad wici kartaa la taliyaha luqadaada AMA  Xili hore ballan waad qabsan kartaa. Haddii aad qabsatay waqti, talobixiyaha kuso wacayo waqtiga lagu heshiiyey.

Qaab video lagu so maraayo,  Skype  computerkaaga ama telefoonka  smart

marka hore ballan qabso. Waxaad u baahan tahay inaad hesho qalabka Skype. Talobixiyaha asaga ku so diri doono dalab, Wakhtigii la ballamay, kaliya waxadaad u baahan tahay in aad riixdo qoralka, markaas waxaa la shekesan kartaa oo aad la hadli kartaa la taliyaashaada.