Skip to content

 

Внимание! Уважаемые клиенты, консультация на русском языке не обслуживает 20.06.2018-13.07.2018. Консультируем следующий раз на русском языке в понедельник 16.07.2018.

Venäjän kielen neuvonta ei palvele 20.6.2018 - 13.7.2018. Neuvontaa venäjäksi saatavilla taas maanantaina 16.7.2018.

สิ่งที่เป็น ข้อมูล Lango ?

Info-lango เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาแนะนำหลายภาษา ทางโทรศัพท์.

คุณสามารถขอคำแนะนำได้ทางโทรศัพท์ อย่างเรื่อง ที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน การศึกษา สังคม สุขภาพ กิจกรรมเวลาว่าง และ ปัญหาคำถามอื่นๆ.

เราบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และ เปิดให้คำแนะนำสำหรับทุกๆคนที่ตอ้งการความชว่ยเหลือ

การสนับสนุนระยะไกล หมายความว่าคุณ ได้รับการแนะนำ:

โทรศัพท์

040 184 3922

วันอังคารเริ่มบริการตั้งแต่ 10-12 นาฬิกา

วันพฤหัสบดีเริ่มบริการตั้ง 12-15.30 นาฬิกา

 คุณสามารถโทรปรึกษาภาษาของคุณเอง  หรือ  คุณสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ หากคุณได้จองเวลาขอคำแนะนำจากเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาที่ตกลงกันไว้

ผ่าน ผ่านทางวิดีโอ Skype บน มาร์ทโฟน ของคุณหรือบน คอมพิวเตอร์ของคุณ

เปรียบเทียบการนัดหมายครั้งแรก คุณจำเป็นต้องมีโปรแกรม Skype บนอุปกรณ์ของคุณ คำแนะนำในการส่งคำเชิญให้คุณ เมื่อถึงเวลานัดหมายคุณจะต้องกดที่ลิงค์และคุณสามารถพูดคุยกับที่ปรึกษา